Studijas Astroskolā tehniski nodrošina: Astroskola.lv, Astrologi.lv, Numerologi.lv, Astrokarte.lv

Sertifikācijas kursi

Pieejami Astroskola.lv Moodle sistēmā, veicot reģistrāciju un izvēloties konkrēta kursa sertifikātu. Apmaksa notiks Astrologi.lv lapā. Sertifikācijas kursi, iegādāti visi 4 kopā, ir pieejami uz 2 gadiem. Eksāmeni tiek kārtoti brīdī, kad students tiem ir gatavs, pats izvēlas laiku un pieslēdzas on-line, lai maksimums 3 stundu laikā nokārtotu pārbaudījumu. Zināšanu pārbaužu testi cītīgiem pildītājiem nesagādās raizes. Mūsu studentu vairākums pārbaudes darbus nokārto vidēji 8,7 ballu robežās. Gadījumos, ja kādam eksāmenam izrādījies par negatavu, pieejami arī Atkārtotas sertifikācijas kursi.

Astroskolas Absolventa sertifikācija

Iegādāties – 200 eur

Paredzēts zināšanu pārbaudei, mācību vielas nostiprināšanai un sarežģītāko jautājumu izskaidrošanai audio-video vebināros. Ikviena kursa noslēgumā var kārtot pārbaudes darbu un saņemt atbilstošā kursa sertifikātu. Sekmīgi nokārtojot gala pārbaudījumu, saņem prestižo “Kristapa Baņķa astroskola.lv” modernā astrologa sertifikātu.

Numerologa Sertifikācija

 

Iegādāties – 50 eur

 

Numerologa sertifikāciju nodrošina Latvijas numerologu Asociācija (LatNA). Sertifikācija sevī iekļauj zināšanu pārbaudes testu, kuru sekmīgi nokārtojot, saņem LatNA Sertificēta Numerologa e-sertifikātu PDF formātā.

Jyotish – vēdiskā astrologa sertifikācija

 

Iegādāties – 75 eur

Pieejams pieredzes bagātā vēdiskā astrologa Edmunda Višņevska izstrādātā Jyotish kursa Sertifikācijas eksāmens. Tas sastāv no sertifikācijas testa (1.daļa) un rakstiskā eksāmena (2.daļa). Sekmīgi nokārtojot pārbaudes, saņem Vēdiskā astrologa sertifikātu, kas apliecina profesionālās zināšanas vēdiskajā astroloģijā.

Kristapa Baņķa astroskola.lv astroloģijas e-studijas

Studijas būs pieejamas Astrologi.lv, veicot reģistrāciju ar e-pasi. Kurss ir pieejams uz 2 gadiem no iegādes brīža. Mācību materiāli un metodika ir izstrādāta tā, ka vidēji ieteicamais mācību ilgums, studijām atvēlot 3 stundas divas reizes nedēļā, ir aptuveni viens gads.

Astrokarte.lv

 

Iegādāties – 50 eur

Jaunums Latvijas astroloģijā! Kristapa Baņķa astroskola.lv veidots moderns rīks horoskopa vizuālai attainošanai un skaidrošanai, kas piemērots sevis izzināšanai, astroloģijas apguvei un profesionālu astrologu darbam. Astrokartes unikalitāte ir tās modernā pieeja pielietojuma daudzveidībā visiem zināšanu līmeņiem.

Absolventa kurss

 

Iegādāties – 550 eur

Labākais, ko varam piedāvāt –  kļūt par sertificētu profesionāli! K. Baņķa izstrādātā metodoloģija ļaus to izdarīt maksimāli kodolīgi un īsā laikā, vairākkārt ietaupot arī fiananses. Kurss iekļauj 4 kursu pilnīgi visus studiju materiālus, plašu lejuplādējamu bibliotēku un īpaši svarīgi – bezmaksas pieeju Astrokarte.lv uz visu studiju laiku.

JYOTISH – vēdiskā astroloģija

 

Iegādāties – 310 eur

Astrologi.lv sadarbībā ar vēdisko zinību pārvaldītāju Edmundu Višņevski izstrādājuši Vēdiskās astroloģijas apguves pilno kursu. Kurss sastāv no 2 daļām: pamata un padziļinātais kurss. Kursā pieejamās zināšanas grāmatās neizlasīt un citviet neatrast. Studentiem ir pieejama plaša Vēdisko zinību bibliotēka.

Numeroloģijas e-studijas

Studijas būs pieejamas Numerologi.lv, veicot reģistrāciju ar e-pasi.
Katrs kurss atsevišķi ir pieejams uz 6 mēnešiem. Regulāri studējot, nepilna gada laikā vari kļūt par profesionālu numerologu. Šis ir ātrākais ceļš uz sevis un apkārtējo rakstura, dzīves uzdevumu, gadu cikliskuma un dienas plānošanas izpratni.

NUMEROLOGA kurss

 

Iegādāties – 250 eur

Latvijas vadošā Numerologa K.Baņķa izstrādātais Numeroloģijas kurss paredz 4 kursu programmu ar autormetodēm un plašāko numeroloģijas sistēmas apgūšanu. Vārda, uzvārda, dzimšanas datu analīze, gadu cikli, mūža periodi, attiecību vērtējums u.c.

Numeroloģijas datorstudijas un prakse –
ar K.Baņķa datorā instalējamu programmu

Iegādāties – 250 eur