“Būt pirmajiem ir izaicinājums!”

Klasiskās astroloģijas apgūšanā sazarotā un kvalitatīvā veidā e-studiju formātā esam pirmie ne tikai Latvijā, bet arī konkurētspējīgi pasaules līmenī. Būt pirmajiem ir liels izaicinājums! –  uzsver e-astrologs.lv un šobrīd – Astroskolas idejas autors Kristaps Baņķis.

– Mēs esam izveidojuši e-studiju vidi, kurā vēlamies, lai astroloģijas zināšanas būtu pieejamas pēc iespējas lielākam interesentu lokam jebkurā vietā Latvijā.

Par astrologu kļūst mācoties!

Ja tev nav nekādu priekšzināšanu astroloģijā – nebēdā!
Izejot Astroskolas studiju 4 kursus, Tu varēsi analizēt savu un citu horoskopu, aprēķināt dažādas prognozes, analizēt saderību un partnerattiecības un sabiedriskās norises.

Astroskolas kvalitātes:

Reģistrācijas apliecība

 • studijas ir veidotas saskaņā ar Latvijas Astrologu asociācijas (LASTRA) zināšanu apguves plānu;
 • Klasiskās astroloģijas e-studijas ir licencēta profesionālās tālākizglītības un pilnveides programma, ko izsniedz Izglītības kvalitātes valsts dienestā reģistrēts (10.02.2011.) mācību centrs  “Garīgās kultūras studijas”.
 • zināšanas ir pieejamas no jebkura datora ar interneta pieslēgumu;
 • pateicīga vide mācību materiālu sistematizēšanai, pievienošanai – ikviens var pievienot savu viedokli un citātus no jebkāda astroloģiska darba;
 • zināšanu nostiprināšana notiks webināros un sertifikācijas testos;
 • katra kursa noslēgumā, nokārtojot kursa gala testu neklātienes (tiešsaistes) režīmā, tiek piešķirts Astroskolas kursa apguves sertifikāts;
 • nokārtojot lielo gala testu, iegūstams skolas sertifikāts, kas apstiprina astrologam nepieciešamās zināšanas;
 • profesionāli veidoti speckursi un semināru programma;
 • e-studijas tiks apvienotas ar paralēlu Tevi interesējošo horoskopu analīzi;
 • astroloģijas mācību vielas apguve par draudzīgām cenām;
 • ārzemju latviešiem ir iespēja apgūt studijas un seminārus tālmācībā, saikni ar Skolotāju uzturot caur skype;
 • visiem studentiem ir pieejama plaša E-AstroBibliotēka ar mācību materiāliem, grāmatām dažādās valodās;
 • tie, kas jau astroloģiju ir apguvuši kaut kādā līmenī, to var pārbaudīt, iegādājoties tikai kursa testu, saņemot sertifikātu un uzsākot studijas sev interesējošā Astroskolas kursā.

Turpmāk esam izvirzījuši vēl lielākus mērķus:

 • astrologu pakāpeniska integrēšana projektā ar autordarbiem, semināriem, radot mūsdienīgu un progresīvu apmācības sistēmu un informācijas bāzi;
 • produkta eksports krievu, angļu un citās valodās;
 • labdarība un integratīva mācība;
 • iekļaušanās vidējā, specializētā un augstākā izglītības sistēmā;
 • aktīvāko un talantīgāko studentu/astrologu iesaiste pētnieciskos darbos, stiprinot astroloģiju kā zinātni;
 • vieslektoru piesaiste.