Šie kursu gala testi (bez pārbaudēm, webināriem) ir domāti studentiem, kuri nav nokārtojuši kādu eksāmenu un vēlas to darīt atkārtoti.
Pieeja eksāmenam ir iespējama tikai pēc tā iegādes.
Tests kārtojams tiešsaistes (on-line) režīmā.
Pārbaudes darbs sastāv no 2 daļām: 1. testa - atbilžu variantiem; 2. rakstiskās daļas - atvērti jautājumi un uzdevumi. Katra testa izpildes laiks ir 120 minūtes jeb 3 stundas.
Vispirms jākārto tests. Ja rezultāts ir virs 65%, tikai tad var kārtot otro - rakstisko - daļu. Abas daļas var kārtot arī ar laika distanci, proti, tas nav jādara uzreiz viena pēc otras.
Arī rakstiskās daļas vērtējumam jābūt virs 65%, bet to uzzināsi tikai pēc tam, kad pasniedzējs būs izlabojis darbu.
Sertfikātu saņemsi un varēsi atvērt šajā pat sadaļā, kur kārtoji testus. Nokārtojot testu, tiek piešķirts Astroskolas sertifikāts PDF formātā.

APMAKSA TIKS VEIKTA: jaunā lapā Astrologi.lv, pirms maksājuma reģistrējoties/ienākot e-pasē.