Šis ir Sertifikācijas eksāmena kurss, kas ietver:

1.Astroskolas studiju pārbaudi katru teorijas sadaļu testos. Pielietojama kā zināšanu pārbaude pašmācībai par katru kursa sadaļu 5-10 testa jautājumu apjomā.

2.Sarežģītāko astro jautājumu skaidrojošos vebināros.

Ieteikums: iepazīsties ar zināšanu pārbaužu testiem un pārlasi Astrologi.lv ievietotos teorētiskos materiālus. Noklausies koncentrētos audiovebinārus un sagatavojies eksāmeniem. Ja nepieciešams sarunā skype konsultāciju (atsevišķa samaksa) par mācību jautājumiem.

3.Serifikācijas eksāmena kārtošanu tiešsaistē.
Pārbaudes darbs sastāv no 2 daļām: 1. testa - atbilžu variantiem; 2. rakstiskās daļas - atvērti jautājumi un uzdevumi. Katra testa izpildes laiks ir 120 minūtes jeb 3 stundas.
Vispirms jākārto tests. Ja rezultāts ir virs 65%, ko redzēsi uzreiz pēc darba iesniegšanas, tikai tad var kārtot otro - rakstisko - daļu. Abas daļas var kārtot arī ar laika distanci, proti, tas nav jādara uzreiz viena pēc otras. Arī rakstiskās daļas vērtējumam jābūt virs 65%, bet to uzzināsi tikai pēc tam, kad pasniedzējs būs izlabojis darbu.

4. Astroskolas konkrētā kursa sertifikāts tiek izsniegts on-line PDF formātā (pats vari izdrukāt).
Sertfikātu saņemsi un varēsi atvērt tajā pat kursā, kur kārtoji testus, uzreiz pēc tam, kad būsim izlabojuši rakstisko daļu. Pēc rakstiskās daļas eksāmena iesniegšanas, nosūti pieteikumu (esmu izpildīijis konkrētā kursa eksāmenu, lūdzu pārbaudīt) Kristapam Baņķim darba pārbaudei uz [email protected]

Sertifikācijas kurss būs pieejams 3 mēnešus no pieslēguma brīža.

APMAKSA PAR SERTIFIKĀCIJU NOTIKS: pāradresējot uz jaunu lapu Astrologi.lv,kur norādīsi ko tieši vēlies abonēt un apmaksāsi. Lūdzu par to paziņot: [email protected], lai maksimāli ātri varam pieslēgt lietošanai. Tas nenotiks automātiski, tādēļ ziņo: [email protected]

Apakškategorijas
Sagatavošanās webināri 2.kursa pārbaudēm

 • 2. kursā ietvertās tēmas:

  Kvadranti. Horoskopa sadalījums kvadrantos, kvadrantu veidošanās. Pusložu un kvadrantu raksturīgākās izpausmes.

  Māju nozīme un raksturojums. Kā mājas veidojas, kādas ir māju sistēmas, kā tiek aprēķinātas māju atrašanās koordinātes, kāds ir māju simboliskais raksturojums, iedalījums trigonos, stihijās un to izpausmes.

  Māju dalījums pāros, pāru mijiedarbības raksturojums.

  Katras mājas detalizēta kvalitāšu (stipra, vāja, harmoniska, disharmoniska) un līmeņu (zems, augsts, augstakais) analīze.

  Mājas zīmēs. Zīme, kurā māja sākās atbild par noskaņu attiecīga mājā. Šajā sadaļā aprakstīta ascendenta (I māja) nozīme, vispārīga informācija par to, un katras no 12 mājām iespējamās atrašanās zodiaka zīmē izpausme.

  Planētas mājās. Kā katra planēta „jūtās” un izpaužas atrodoties kātrā no 12 mājām. Vai un kā planēta pastiprina vai pavājina mājas nozīmi horoskopā.

  Māju pārvaldnieki, to atrašanās mājās. Tēma, kuru apgūstot iespēja plašāk paskatīties un vēl dziļāk izprast indivīda karti un precīzāk izskaidrot likumsakarības horoskopā. Pārvaldnieki parāda kā un kur izpaužas majas enerģija, un no kā to visefektīvāk saņemt.

  Mājas, kura nav planētas, enerģija izpaužas caur mājas pārvaldnieku.

 • STUDENTIEM UN INTERESENTIEM!

  ASTRO terminu vārdnīca.
  Populārāko astroloģijas terminu apkopojums un skaidrojums.