Šis ir Sertifikācijas eksāmena kurss, kas ietver:

1.Astroskolas studiju pārbaudi katru teorijas sadaļu testos. Pielietojama kā zināšanu pārbaude pašmācībai par katru kursa sadaļu 5-10 testa jautājumu apjomā.

2.Sarežģītāko astro jautājumu skaidrojošos vebināros.

Ieteikums: iepazīsties ar zināšanu pārbaužu testiem un pārlasi Astrologi.lv ievietotos teorētiskos materiālus. Noklausies koncentrētos audiovebinārus un sagatavojies eksāmeniem. Ja nepieciešams sarunā skype konsultāciju (atsevišķa samaksa) par mācību jautājumiem.

3.Serifikācijas eksāmena kārtošanu tiešsaistē.
Pārbaudes darbs sastāv no 2 daļām: 1. testa - atbilžu variantiem; 2. rakstiskās daļas - atvērti jautājumi un uzdevumi. Katra testa izpildes laiks ir 120 minūtes jeb 3 stundas.
Vispirms jākārto tests. Ja rezultāts ir virs 65%, ko redzēsi uzreiz pēc darba iesniegšanas, tikai tad var kārtot otro - rakstisko - daļu. Abas daļas var kārtot arī ar laika distanci, proti, tas nav jādara uzreiz viena pēc otras. Arī rakstiskās daļas vērtējumam jābūt virs 65%, bet to uzzināsi tikai pēc tam, kad pasniedzējs būs izlabojis darbu.

4. Astroskolas konkrētā kursa sertifikāts tiek izsniegts on-line PDF formātā (pats vari izdrukāt).
Sertfikātu saņemsi un varēsi atvērt tajā pat kursā, kur kārtoji testus, uzreiz pēc tam, kad būsim izlabojuši rakstisko daļu. Pēc rakstiskās daļas eksāmena iesniegšanas, nosūti pieteikumu (esmu izpildīijis konkrētā kursa eksāmenu, lūdzu pārbaudīt) darba pārbaudei uz [email protected]

Sertifikācijas kurss būs pieejams 3 mēnešus no pieslēguma brīža.

APMAKSA PAR SERTIFIKĀCIJU NOTIKS: pāradresējot uz jaunu lapu Astrologi.lv,kur norādīsi ko tieši vēlies abonēt un apmaksāsi. Lūdzu par to paziņot: [email protected], lai maksimāli ātri varam pieslēgt lietošanai. Tas nenotiks automātiski, tādēļ ziņo: [email protected]

 • Tēmas
  1. Astroloģiskās jogas
  2. Navamša
  3. Karakas
  4. Vimshottari dašas
  5. Aštakavarga
  6. Muhurta
  7. Dzīves ilguma un nāves rādītāji
  8. Attiecības, saderība, ģimene
  9. Sievietes dzimšanas karte
  10. Attiecību harmonizējošās metodes
  11. Bērni
  12. Darbs, karjera, finanses
  13. Prašna


  SERTIFIKĀTS. Nokārtojot testu un rakstisku eksāmenu tiešsaistē (pie sava datora paša izvēlētā laikā), iegūsi vēdiskā Astrologa parakstītu, ASTROSKOLAS izdotu un valsts atzītu neformālās izglītības sertifikātu „Apgūta Vēdiskā astroloģija”. 

  Abiem sertifikācijas kursiem ir vienota maksa.
Kurss būs pieejams 3 mēnešus no apstiprinājuma brīža!


  Lielāku izpratni iegūsi katrai kursa sadaļai pievienotajos E. Višņevska vizuālajos audio piemēros un skaidrojumos.
 • Tālmācības Vēdiskā pamatkursa tēmas 
  Pievienoti skaidrojoši audio vebināri. 
  1. Kala Puruša
  2.Grahas
  3. Bhavas
  4. Grahu atrašanās Raši (Zodiaka zīmes).
  5. Grahu atrašanās Bhavās.
  6. Arhipati joga – Bhavu savstarpējā mijiedarbība (bhaveš iekš bhavas).
  7. Pančanga- Vēdiskais kalendārs. Pamati.
  8. Upaijas.
  9. Džanma Kundali izvērtēšanas pamatprincipi.

  SERTIFIKĀTS. Nokārtojot testu un rakstisku eksāmenu tiešsaistē (pie sava datora paša izvēlētā laikā), iegūsi vēdiskā Astrologa parakstītu, ASTROSKOLAS izdotu un valsts atzītu neformālās izglītības sertifikātu „Apgūta Vēdiskā astroloģija”. 
  Abiem sertifikācijas kursiem ir vienota maksa.
Kurss būs pieejams 3 mēnešus no apstiprinājuma brīža!
Apgūsi iegādāto kursu patstāvīgi pēc mūsu norādēm – tā būs teorētiskā bāze.
Lielāku izpratni iegūsi katrai kursa sadaļai pievienotajos E. Višņevska vizuālajos audio piemēros un skaidrojumos.