Šis ir Sertifikācijas eksāmena kurss, kas ietver:

1.Astroskolas studiju pārbaudi katru teorijas sadaļu testos. Pielietojama kā zināšanu pārbaude pašmācībai par katru kursa sadaļu 5-10 testa jautājumu apjomā.

2.Sarežģītāko astro jautājumu skaidrojošos vebināros.

Ieteikums: iepazīsties ar zināšanu pārbaužu testiem un pārlasi Astrologi.lv ievietotos teorētiskos materiālus. Noklausies koncentrētos audiovebinārus un sagatavojies eksāmeniem. Ja nepieciešams sarunā skype konsultāciju (atsevišķa samaksa) par mācību jautājumiem.

3.Serifikācijas eksāmena kārtošanu tiešsaistē.
Pārbaudes darbs sastāv no 2 daļām: 1. testa - atbilžu variantiem; 2. rakstiskās daļas - atvērti jautājumi un uzdevumi. Katra testa izpildes laiks ir 120 minūtes jeb 3 stundas.
Vispirms jākārto tests. Ja rezultāts ir virs 65%, ko redzēsi uzreiz pēc darba iesniegšanas, tikai tad var kārtot otro - rakstisko - daļu. Abas daļas var kārtot arī ar laika distanci, proti, tas nav jādara uzreiz viena pēc otras. Arī rakstiskās daļas vērtējumam jābūt virs 65%, bet to uzzināsi tikai pēc tam, kad pasniedzējs būs izlabojis darbu.

4. Astroskolas konkrētā kursa sertifikāts tiek izsniegts on-line PDF formātā (pats vari izdrukāt).
Sertfikātu saņemsi un varēsi atvērt tajā pat kursā, kur kārtoji testus, uzreiz pēc tam, kad būsim izlabojuši rakstisko daļu. Pēc rakstiskās daļas eksāmena iesniegšanas, nosūti pieteikumu (esmu izpildīijis konkrētā kursa eksāmenu, lūdzu pārbaudīt) Kristapam Baņķim darba pārbaudei uz [email protected]

Sertifikācijas kurss būs pieejams 3 mēnešus no pieslēguma brīža.

APMAKSA PAR SERTIFIKĀCIJU NOTIKS: pāradresējot uz jaunu lapu Astrologi.lv,kur norādīsi ko tieši vēlies abonēt un apmaksāsi. Lūdzu par to paziņot: [email protected], lai maksimāli ātri varam pieslēgt lietošanai. Tas nenotiks automātiski, tādēļ ziņo: [email protected]

Apakškategorijas
Sagatavošanās webināri 3.kursa pārbaudēm

 • 3. kursā ietvertās tēmas:

  Planētu cikli. Cikliskuma princips, ciklu nozīme, ietekme uz indivīdu un notikumiem uz zemes. (izstrādes stadijā)

  Planētu tranzīti pār planētām un mājām. Tranzītu metodes apraksts, kas jāņem vērā strādājot ar tranzītu metodi. Planētu iedarbība emocionālā, materiālā un intelektuālā līmenī uz indivīdu.

  Visu planētu iespējamo tranzīta aspektu pār planētām raksturojums savienojuma, harmonisko un disharmonisko aspektu griezumā, ieteikumi rīcībai šo aspektu laikā. Planētu tanzītu pār mājām izpausmes izzinošs apraksts.

  Progresijas un simboliskās direkcijas. Prognozēšanas metožu pamatprincipi, būtiskākais, kas jāņēm vēra darbā ar šīm metodēm.

  Simbolisko direkciju veidošanās princips, aspektu, māju virsotņu un ingresiju nozīme simboliskajās direkcijās. Planētu izpausmes intelektuālajā, materiālajā un garīgajā plānā; direkciju aspektu ietekme uz natālo aspektu. Simbolisko direkciju sadaļā aprakstīta māju virsotņu aspekti, Progresijās – planētu virzība pa mājām un to aspektācija ar natālās kartes nozīmīgiem punktiem.

  Dažādu notikumu, kā ari to ierosinātāju pārskata tabula.

  Elektīvās un Horārās astroloģijas pamati. Ieskats šo astroloģijas virzienu pamatos. Dziļāks tēmas izklāsts – speckursos.