1. kurss. Kosmogramma. Astroklasikas pamati - sertifikācija
(1. kurss)

Zināšanu pārbaužu testi katrai astro tematikai,
sagatavošanās vebināri 1.kursa eksāmeniem,
problemātisko jautājumu un biežāk uzdoto jautājumu audio apkopojums,
eksāmena tests un rakstiskā daļa sertifikāta saņemšanai.

Sertifikācijā ietvertās tēmas:
Astroloģijas un astronomijas vēsture. Stihijas, Enerģijas un Krusti. Zodiaka zīmes. Planētas, to spēks un koordināšu aprēķini. Aspektu veidi, raksturojums, figūras. Retrogrādās planētas.