2. kurss. Horoskops - sertifikācija
(2. kurss)

2. kursā ietvertās tēmas:

Kvadranti. Horoskopa sadalījums kvadrantos, kvadrantu veidošanās. Pusložu un kvadrantu raksturīgākās izpausmes.

Māju nozīme un raksturojums. Kā mājas veidojas, kādas ir māju sistēmas, kā tiek aprēķinātas māju atrašanās koordinātes, kāds ir māju simboliskais raksturojums, iedalījums trigonos, stihijās un to izpausmes.

Māju dalījums pāros, pāru mijiedarbības raksturojums.

Katras mājas detalizēta kvalitāšu (stipra, vāja, harmoniska, disharmoniska) un līmeņu (zems, augsts, augstakais) analīze.

Mājas zīmēs. Zīme, kurā māja sākās atbild par noskaņu attiecīga mājā. Šajā sadaļā aprakstīta ascendenta (I māja) nozīme, vispārīga informācija par to, un katras no 12 mājām iespējamās atrašanās zodiaka zīmē izpausme.

Planētas mājās. Kā katra planēta „jūtās” un izpaužas atrodoties kātrā no 12 mājām. Vai un kā planēta pastiprina vai pavājina mājas nozīmi horoskopā.

Māju pārvaldnieki, to atrašanās mājās. Tēma, kuru apgūstot iespēja plašāk paskatīties un vēl dziļāk izprast indivīda karti un precīzāk izskaidrot likumsakarības horoskopā. Pārvaldnieki parāda kā un kur izpaužas majas enerģija, un no kā to visefektīvāk saņemt.

Mājas, kura nav planētas, enerģija izpaužas caur mājas pārvaldnieku.