3.kurss. Prognozes - sertifikācija
(3. kurss)

3. kursā ietvertās tēmas:

Planētu cikli. Cikliskuma princips, ciklu nozīme, ietekme uz indivīdu un notikumiem uz zemes. (izstrādes stadijā)

Planētu tranzīti pār planētām un mājām. Tranzītu metodes apraksts, kas jāņem vērā strādājot ar tranzītu metodi. Planētu iedarbība emocionālā, materiālā un intelektuālā līmenī uz indivīdu.

Visu planētu iespējamo tranzīta aspektu pār planētām raksturojums savienojuma, harmonisko un disharmonisko aspektu griezumā, ieteikumi rīcībai šo aspektu laikā. Planētu tanzītu pār mājām izpausmes izzinošs apraksts.

Progresijas un simboliskās direkcijas. Prognozēšanas metožu pamatprincipi, būtiskākais, kas jāņēm vēra darbā ar šīm metodēm.

Simbolisko direkciju veidošanās princips, aspektu, māju virsotņu un ingresiju nozīme simboliskajās direkcijās. Planētu izpausmes intelektuālajā, materiālajā un garīgajā plānā; direkciju aspektu ietekme uz natālo aspektu. Simbolisko direkciju sadaļā aprakstīta māju virsotņu aspekti, Progresijās – planētu virzība pa mājām un to aspektācija ar natālās kartes nozīmīgiem punktiem.

Dažādu notikumu, kā ari to ierosinātāju pārskata tabula.

Elektīvās un Horārās astroloģijas pamati. Ieskats šo astroloģijas virzienu pamatos. Dziļāks tēmas izklāsts – speckursos.