Sinastrija. Attiecību analīze
(4. kurss)

Sinastrija. Attiecību analīze.
Sinastriju kursā ietvertās tēmas:
Ievads Attiecību astroloģijā.
Īss metožu raksturojums: Sinastrija; Kompozītu kartes; Vidējo punktu metode.
Sinastrijas.
Sinastriskās analīzes svarīgākie rādītāji
Asc novietojums partnera kartē
Planētu novietojums partnera kartē
Savstarpējie planētu aspekti
Praktisks sinastriskās analīzes piemērs
Ascendenta un planētu novietojums
Planētu novietojums mājās:
Sinastriju aspekti