1. kurss. Astroklasikas pamati - atkārtota sertifikācija
(1. kursa tests)

Atkārtota mēģinājuma 1. Kursa gala testi sertifikāta iegūšanai.