E-studiju kursi
modernajā astroloģijā!

Pašmācībā plānotas tālmācības studijas
pie viedierīcēm jebkurā laikā un pasaules vietā -
apvieno astroloģijas klasiku
ar Kristapa Baņķa pieredzes autormetodēm.
Zināšanas, kas noderēs visu mūžu!

Astro kursi