E-studiju kursi modernajā
astroloģijā un numeroloģijā!

Pašmācībā plānotas tālmācības studijas
pie viedierīcēm jebkurā laikā un pasaules vietā -
apvieno astroloģijas un numeroloģijas klasiku
ar Kristapa Baņķa pieredzes autormetodēm.
Zināšanas, kas noderēs visu mūžu!

Astro kursi