Juliāna diena un nedēļas diena

Šis kalkulators ļauj noteikt jebkuram datumam atbilstošo Juliāna dienu JD, kuru plaši pielieto astronomiskos aprēķinos.

Intervāls dienās

Šis kalkulators ļauj aprēķināt intervālu dienās starp jebkuriem diviem kalendāra datumiem, tai skaitā pirms mūsu ēras (lietojot negatīvus gadskaitļus).