LT — x h = GMT (Pasaules laiks)
GMT + x h = Latvijas laiks

Lielākoties dažnedažādie astro kalkulatori prasa ievadīt GMT, ko iegūst, no dzimšanas brīža jeb Latvijas laika atņemot noteiktā gadā uzrādīto stundu skaitu.

Piemēram, dzimis 01.06.1977 plkst. 13
LT jeb Latvijas laiks būs – pl. 13.
GMT jeb pasaule slaiks būs – pl. 10.
To iegūst 13 (LT) – 3h = 10 (GMT)

No līdz GMT
1917. 1940. 08.08. – 2
1940. 09.08. 1941. 02.07. – 3
1941. 02.07. 1943. 28.03. – 1
1943. 29.03. 1943. 03.10. – 2
1944. 03.04. (Kurzemē) 1944. 01.10. – 2
1944. 02.10. (Kurzemē) 1945. 01.04. – 1
1945. 02.04. (Kurzemē) 1945. 09.05. – 2
Rīga, Latgale, Vidzeme, Zemgale 1944. 14.10. – 3
1944. 14.10. 1989. 24.09. plkst. 3.00 – 3

Izņēmumi

1981. 01.04. plkst. 00 01.10. plkst. 00 – 4
1982. 01.04. plkst. 00 01.10. plkst. 00 – 4
1983. 01.04. plkst. 00 01.10. plkst. 00 – 4
1984. 01.04. plkst. 00 30.09. plkst. 03 – 4
1985. 31.03. plkst. 02 29.09. pl. 03 – 4
1986. 30.03. plkst. 02 28.09. pl. 03 – 4
1987. 29.03. plkst. 02 27.09. pl. 03 – 4
1988. 27.03. plkst. 03 25.09. pl. 03 – 4
1989. 24.09. plkst. 03 līdz šodienai – 2

Izņēmumi vasaras laikā

1990. 25. 03. 30. 09.  plkst. 4 – 3
1991. 31. 03. 29. 09. – 3
1992. 29. 03. 27. 09. – 3
1993. 28. 03. 26. 09. – 3
1994. 27. 03. 25. 09. – 3
1995. 26. 03. 24. 09. – 3