“Būt pirmajiem ir izaicinājums!”

Klasiskās astroloģijas apgūšanā sazarotā un kvalitatīvā veidā e-studiju formātā esam pirmie ne tikai Latvijā, bet arī konkurētspējīgi pasaules līmenī. Būt pirmajiem ir liels izaicinājums! –  uzsver e-astrologs.lv un šobrīd – Astroskola.lv idejas autors Kristaps Baņķis.

– Mēs esam izveidojuši e-studiju vidi, kurā vēlamies, lai astroloģijas zināšanas būtu pieejamas pēc iespējas lielākam interesentu lokam jebkurā vietā gan Latvijā, gan pasaulē.

Par astrologu kļūst mācoties!

Ja Tev nav nekādu priekšzināšanu astroloģijā – nebēdā!
Izejot astroskolas studiju 4 kursus, Tu varēsi analizēt savu un citu horoskopus, aprēķināt dažādas prognozes, analizēt saderību, partnerattiecības un sabiedriskās norises.

Kristapa Baņķa astroskola.lv kvalitātes:

 • zināšanas ir pieejamas no jebkura datora ar interneta pieslēgumu;
 • apmācību praktiskais ieguvums – darbs ar Astrokarte.lv;
 • pateicīga vide mācību materiālu sistematizēšanai, pievienošanai – ikviens var pievienot savu viedokli un citātus no jebkāda astroloģiska darba;
 • zināšanu nostiprināšana notiks webināros un sertifikācijas testos;
 • katra kursa noslēgumā, nokārtojot kursa gala testu neklātienes (tiešsaistes) režīmā, tiek piešķirts Astroskolas kursa apguves sertifikāts;
 • nokārtojot sertifikāciju par katru kursu, iegūstams prestižais “Kristapa Baņķa astroskola.lv” modernā astrologa sertifikāts, kas apstiprina mūsdienu astrologam nepieciešamās zināšanas;
 • profesionāli veidoti webināri lieliski papildina zināšanas un izskaidro nesaprasto;
 • astroloģijas mācību vielas apguve par īpaši draudzīgu cenu;
 • latviešiem ārzemēs ir iespēja apgūt studijas un seminārus tālmācībā;
 • visiem studentiem ir pieejama plaša E-AstroBibliotēka ar mācību materiāliem un grāmatām dažādās valodās.

Turpmāk esam izvirzījuši vēl lielākus mērķus:

 • jaunu astrorīku izveide un esošo papildināšana;
 • produkta eksports krievu, angļu un citās valodās;
 • integratīva mācība;
 • iekļaušanās vidējā, specializētā un augstākā izglītības sistēmā;
 • aktīvāko un talantīgāko studentu/astrologu iesaiste pētnieciskos darbos, stiprinot astroloģiju kā zinātni.