E-astrologs.lv apmācības sistēma paredz, ka ikviena kursa noslēgumā tiešsaistes režīmā var nokārtot kursa testu.

Ja persona ir apmeklējusi arī seminārus un sekmīgi nokārtojusi testu, automātiski var saņemt e-astrologs konkrētā kursa vai speckursa sertifikātu ar konkrētā Skolotāja parakstu.

E-astrologs.lv ir reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts dienestā kā neformālās un profesionālās (atzīšanas procesā) izglītības iestāde „GARĪGĀS KULTŪRAS STUDIJAS” (Reģistrācijas apliecība Nr. 4360800909) , tiesīga veikt apmācību un izdot astrologa zināšanas apliecinošus sertifikātus programmā “Klasiskās astroloģijas e-studijas” un „Vēdiskās astroloģijas – JYOTISH – e-studijas”.

Sertifikāts

Sertifikāts