Vēdiskās astroloģijas studijas

Astrologi.lv un astroloģijas apguves partneris Astroskola.lv līdz šim pārstāvējusi rietumniecisko astroloģijas skolu.

Apzinoties Vēdiskās kultūras saknes, iespējas un diženumu, esam spēruši soli arī Austrumu astroloģijas virzienā.
Mūsu mērķis ir dot Tev ieskatu par Vēdisko kultūru, tās garīgo arhitektūru un, jo īpaši, par Vēdisko astroloģiju.

Vēdiskās astroloģijas pamats ir vēdiskās tradīcijas un filosofija. Pats vārds “jyotish” sastāv no 2 saknēm “jyoti” un “isha”, tulkojumā no sanskrita nozīmē “Viedības gaisma“, kas kliedē gara tumsību un neziņu. Tā dod patiesu izpratni par karmiskajām likumsakarībām, kas skar visas mūsu apziņas dimensijas.
Šī zinātne ir saistīta ar debesu spīdekļu izzināšanu par to ietekmi uz cilvēka dzīvi.

Džjotiša pamatā ir zināšanas, kuras ir atnesuši senie riši – būtnes ar ļoti augstu garīgās un intelektuālas evolūcijas pakāpi tādi, kā Mahariši Parašara, Mahariši Džaimini un Brigu Muni. Šīs astroloģiskās zināšanas ietver tūkstošiem informatīvo kombināciju, kas skar visus laicīgos un garīgos jautājumus. Līdz mūsdienām tās skolotāju pēctecības ceļā ir nonākušas vēdisko rakstu veidā – sutrās. Nozīmīgākie ir “Brihat – Parašara – Hora – Šastra” un “Prašna Marga”. Liela daļa informācijas ir kodētā veidā, kā aforismi un mitoloģiskās formās, kas neiesvētītajiem neļauj izprast šo zināšanu patieso nozīmi.

Astroskola palīdzēs Tev orientēties visā milzīgajā informācijas plūsmā un izprast Vēdiskās astroloģijas būtību un parādīs, kā integrēt savā dzīvē viedās Vēdiskās zinības integrētā tālmācības (lasāmi materiāli) un klātienes (praktiski semināri) kursā.

Lai to izdarītu, minēsim galvenos Astroskolas rosinātos vēdiskās astroloģijas sekmīgas apguves stūrakmeņus:

 1. Sadarbojamies ar vēdisko zinību pārvaldītāju;
 2. Mērķis ir apkopot un pasniegt rietumnieku izpratnei pieejamā formā vēdiskos materiālus. Mēs nepretendējam uz „jaunatklājumiem”, bet sistematizējam un piedāvājam to informāciju, kāda ir pieejama un pasniedzēju pārbaudīta praksē;
 3. Astroskolas pamatā ir integrēta tālmācības jeb tiešsaistes (on-line) apguves programma, kur lasāmi materiāli latviešu, kā arī krievu un angļu valodās;
 4. Ieguvums studentam būs tieši rūpīgi izstrādātais mācību plāns kā, mūsuprāt, sekmīgāk apgūt Vēdisko astroloģiju. Un atbilstoši tam tiks arī strukturēti mācību materiāli. Studiju pamatus sekmīgi var apgūt vidēji 7 mēnešu laikā;
 5. Tiem, kuriem atzinums ir svarīgs! Zināšanu apguves noslēgumā plānojam pārbaudes darbu, izsniedzot sertifikātu no licencētas neformālās izglītības mācību centra “Garīgās kultūras studijas” (Izglītības kvalitātes valsts dienestā reģistrēts 10.02.2011.)
 6. Vēdiskās astroloģijas tālmācības sadaļu veido autoru kolektīvs, bet, cienot Austrumu tradīciju zināšanas nodot no Skolotāja skolniekam, sertifikātu parakstīs arī konkrētais Vēdiskais astrologs-skolotājs, pie kura būs apmeklēts noteikts skaits semināru un kārtots pārbaudes darbs.

Portāla Astrologi.lv Vēdisko zinību sadaļā publicēts daudz bezmaksas informatīvu materiālu visiem interesentiem.

Reģistrācija un studiju kārtība

 • Iepazīsties ar Astrologi.lv Vēdisko zinību bezmaksas informāciju.
 • Reģistrējies E-pasei un apmaksā kursu Astrologi.lv –  EUR 310
 • Apmaksā mācības. Abiem kursiem ir vienota maksa.
 • Kurss būs pieejams 2 gadus no apstiprinājuma brīža!
 • Apgūsi iegādāto kursu patstāvīgi pēc mūsu norādēm – tā būs teorētiskā bāze.
 • Lielāku izpratni iegūsi katrai kursa sadaļai pievienotajos E. Višņevska vizuālajos audio piemēros un skaidrojumos, kas ir pieejami Astroskola.lv moodle sadaļas Sertifikācijas kursā.
 • Daļa noderīgo materiālu ir printējami, tomēr pamatā materiāli pieejami TIKAi on-line sistēmā – ne printējami, ne kopējami.
 • Iegūsti pieeju Vēdiskajai E-bibliotēkai, kur apkopoti daudz un dažādi materiāli bez papildus maksas.
 • Sertifikācijas kursā (atsevišķa samaksa) – reģistrējies Moodle sistēmā un izvēlies iegādāties JYOTISH sertifikācijas kursu – kārto zināšanu pārbaudes testus un gala eksāmenu, kas sastāv no testa un rakstiskās daļas.
 • Par sekmīgi nokārtotu testu un rakstisku eksāmenu tiešsaistē (pie sava datora paša izvēlētā laikā), iegūsi vēdiskā astrologa parakstītu, E-astrologs.lv izdotu un valsts atzītu neformālās izglītības sertifikātu „Apgūta Vēdiskā astroloģija”.

Vēdiskais astrologs Edmunds Višņevskis„Studentiem apmācību cenšos racionalizēt, optimizējot mācību laiku ar maksimālu informācijas apgūšanu. Tāpēc interneta vietnē „e-astrologs” elektroniskā formātā ir pieejama jau gatava informācija par aktuālo tēmu, kas ietaupa lieku rakstīšanu. Mans uzdevums ir iemācīt, kā operēt ar šo jau gatavo informāciju, to sintezējot praksē. Piemēram, kā kartē analizēt situāciju, ja Guru atrodas 9.Bhavā, Karkatā, kontekstā ar citām planetārajām kombinācijām, izmantojot akadēmisko informāciju, radošo pieeju, analītisko domāšanu, kā arī attīstot intuīciju. Tāpat viens no Jyotish apgūšanas faktoriem ir sadhana – garīgā prakse, dhiana – meditācija – enerģētiskā komunikācija ar grahām, izmantojot mantras, jantras, krāsas un citus asociatīvos simbolus. Kā arī Dēvu godināšana – pudža un joga kopumā. Tas viss apgūstams tieši semināros.”

Studiju maksa

Apvienotā kursa iegāde apmaksājama Astrologi.lv –  EUR 310

Sertifikācijas kurss – EUR 75 

Konsultācijas, sarunājot pie pasniedzēja: [email protected]