Kļūsti par “Kristapa Baņķa astroskola.lv” sertificētu moderno astrologu!

 

Nokārtojot katra kursa sertifikāciju –  testus un rakstiskos eksāmenus, Tu saņem gan katra kursa sertifikātu, gan iegūsti “Kristapa Baņķa astroskola.lv” modernā astrologa absolventa sertifikātu.

Ja esi studējis pašmācības ceļā vai pārnācis no citas astroloģijas skolas, tad minimālās prasības absolventa sertifikāta iegūšanai ir šādas:

  • studiju un sertifikācijas kursu iegāde
  • ja sekmīgi nokārtots vismaz 1 pamatkurss;
  • nokārtots prognožu kurss (3.kurss);
  • nokārtots 1 speckurss (Solārs, Sinastrija, u.c.)

 

“Kristapa Baņķa astroskola.lv” modernā astrologa sertifikāts piešķir tiesības konsultēt un liecina par plašu un mūsdienu prasībām atbilstošu zināšanu un praktisko iemaņu bāzi.