Kursa eksāmens un sertifikāts

“Kristapa Baņķa astroskola.lv” apmācības sistēma paredz, ka ikviena kursa noslēgumā tiešsaistes režīmā var nokārtot kursa eksāmenu, saņemot sertifikātu. Ja vēlies saņemt absolventa sertifikātu, tad katra kursa sertifikāts ir obligāts.

Kursa eksāmens sastāv no 2 daļām: testa un rakstiska eksāmena. Abu testu rezultāti summējas, kā galējo izliekot vidējo atzīmi. Katra testa atzīme nedrīkst būt zemāka par 65% jeb 6,5 ballēm.

Tests

Eksāmena laiku students izvēlas pats. Kārtojot testu, kam paredzētas 3 stundas, students novērtējumu saņem uzreiz pēc testa iesniegšanas.

Rakstiskais eksāmens

Otro – rakstisko – daļu students var kārtot citā – sev izdevīgā – laikā. Rakstisko daļu novērtē pasniedzējs. Ja zināšanu līmenis ir virs 6,5 ballēm, students saņem on-line sistēmā savu sertifikātu.

Nenokārtošanas gadījumā par papildu samaksu ir iespēja atkārtoti likt eksāmenu. Eksāmena jautājumi tiek piešķirti izlases kārtībā no datu bāzes, tādēļ savas zināšanas būs jādemonstrē no jauna.

Sertifikācijas kursu iegādes un studiju kārtība:
Sertifikācijas kursi ir iegādājami par vienotu maksu 120 eur šeit.
Pēc iegādes dodies un reģistrējies Astroskola.lv Moodle sistēmā, veicot reģistrāciju šeit
Pēc apmaksas un reģistrācijas raksti [email protected] un dienas laikā pieslēgsim visus sertifikācijas kursus.
Sertifikācijas kursi ir iegādājami visi 4 kopā un ir pieejami uz 2 gadiem ar atlaidi minētajā kārtībā. Var iegādāties arī sertifikācijas kursus atsevišķi katram mācību kursam – to var izdarīt uzreiz on-line pēc reģistrācijas Moodle sistēmā (75 eur maksa par kursu). Eksāmeni tiek kārtoti brīdī, kad students tiem ir gatavs, pats izvēlas laiku un pieslēdzas on-line, lai maksimums 3 stundu laikā nokārtotu pārbaudījumu. Zināšanu pārbaužu testi cītīgiem pildītājiem nesagādās raizes. Mūsu studentu vairākums pārbaudes darbus nokārto vidēji 8,7 ballu robežās. Gadījumos, ja kādam eksāmenam izrādījies par negatavu, pieejami arī Atkārtotas sertifikācijas kursi.

Par sekmēm mācībās!

Kristapa Baņķa astroskola.lv