Situācija Latvijā ar astrologu sertifikāciju

Ilgus gadus Latvijas Astrologu asociācijas paspārnē bija Vislatvijas astrologu saietā vēlēta sertifikācijas komisija, kas pārstāvēja daudzas astroloģijas skolas.

Situācija mainījās 2011. gadā, kad atsevišķi valdes locekļi patvaļīgi mainīja sertifikācijas nolikumu. Neiedziļinoties visās peripetijās, kuru bijis ne mazums, var teikt, ka šobrīd LASTRA nonākusi pie loģiska lēmuma – atzinusi, ka tā ir nevis Vislatvijas sertifikācijas komisija, bet tikai tajā iesaistīto biedru veidojums. Tātad, tā sākotnējo vismaz visu astroloģijas skolu vietā vairs pārstāv vien 3-4 astroloģijas skolas. Lieki teikt, ka lielākā daļa astroloģijas skolu dažādu iemeslu dēļ atrodas ārpus šīs organizācijas.

Vēl būtiskāk, ka agrāk LASTRA diplomam bija svars, jo tā bija vienīgā iespēja izdot atzītus sertifikātus, tā kā valsts nepiedāvāja iespēju iekļauties kopējā izglītības sistēmā.

Situācija mainījās jau 2010. gadā, kad Izglītības kvalitātes dienests piedāvāja iespēju izveidot Neformālās izglītības iestādes, izejot noteiktu apstiprināšanas procedūru. Šādu iespēju izmantoja E-astrologs.lv.

Turpretim LASTRA, sakot kādas kolēģes vārdiem palikusi „akmens laikmetā”.

Šobrīd ne tikai interesantā veidā pārņemta sertifikācija, uztiepjot obligātu līdzdalību biedrības rindās, kas nav pieņemams daudzām astroloģijas skolām, bet arī nespējusi integrēties valsts izglītības sistēmā.

Kamēr netiek sakārtota sertifikācijas sistēma, studentiem neiesakām tērēt laiku un naudu, lai iegūtu MAZNOZĪMĪGU sertifikātu.

Ko piedāvā e-astrologs.lv?

  1. E-astrologs.lv ir reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts dienestā kā neformālās izglītības iestāde „Garīgās kultūras studijas” (Reģistrācijas apliecība Nr. 4380800909), tiesīga veikt apmācību un izdot astrologa zināšanas apliecinošus sertifikātus programmā “Klasiskās astroloģijas e-studijas”.
  2. Esam vienīgā astroloģijas skola Latvijā, kas piedāvā pilnu neklātienes apmācības programmu – Teoriju, vebinārus, pārbaudes un gala eksāmenus!
  3. Sertificēts astrologs un studiju vadītājs Kristaps Baņķis nodrošina augstu un astrologam vajadzīgu prasību līmeni un skolas labo slavu astroloģijas nozarē. Mūsu skola uzņemas atbildību par savu sertificēto zināšanām!
  4. Mēs piedāvājam inovatīvu pieeju astroloģijas zinību apguvei.
  5. Mēs nodrošinām arī klātienes seminārus par noteiktām tēmām, zināšanu padziļināšanai. Mūsu pasniedzēji ir pieejami individuālām (skype) konsultācijām.
  6. Katrā kursa sadaļā ir zināšanu pārbaudes testi. Tie radīti, lai atvieglotu mācību uztveres procesu un regulāri pārbaudītu studentu zināšanas. Daudzi testu jautājumi ir iekļauti kursa gala eksāmenos. Kā atzīst studenti, tieši testi daudz palīdzējuši savu zināšanu novērtēšanā.
  7. Katrs kursa noslēgumā ir divdaļīgs gala eksāmens, saņemot kursa apguvi apliecinošu oficiālu sertifikātu.

Uzzini vairāk par e-astrologs.lv sertifikātiem.