Sertifikāts

Kļūsti par E-astrologs sertificētu astrologu!

Nokārtojot vismaz divu pēdējo kursu gala eksāmenus un apmeklējot klātienes seminārus, iegūstams e-astrologs.lv absolventa sertifikāts „E-astrologs sertificēts astrologs”.

Par e-astrologs.lv absolventu bez papildus pārbaudījumiem var kļūt un klātienē saņemt E-astrologs sertificēta astrologa sertifikātu, ja izpildītas šādas prasības:

  • ja sekmīgi nokārtots vismaz 1 īskurss vai pamatkurss;
  • nokārtots prognožu kurss (3.kurss);
  • nokārtots 1 speckurss (Solārs, Sinastrija, u.c.);
  • apmeklēti semināri un/vai skype konsultācija ar pasniedzēju.

E-astrologs astrologa sertifikātu kompetences atspoguļojumā uzskatām kā līdzvērtīgu LAstrA sertifikātam. Abi divi dod tiesības konsultēt un rāda plašu zināšanu bāzi.

E-astrologs.lv ir reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts dienestā kā neformālās izglītības iestāde „Garīgās kultūras studijas” (Reģistrācijas apliecība Nr. 4380800909), tiesīga veikt apmācību un izdot astrologa zināšanas apliecinošus sertifikātus programmā “Klasiskās astroloģijas e-studijas”.