Kristapa Baņķa astroskola.lv sertifikātam ir svars!

Astrologa zināšanas apliecinošus sertifikātus var iegūt neklātienes studijās.

Sertificēts astrologs un studiju vadītājs Kristaps Baņķis nodrošina augstu un adekvātu prasību līmeni un skolas labo slavu astroloģijas nozarē. Mūsu skola uzņemas atbildību par savu sertificēto zināšanām! Sertifikāts dod tiesības konsultēt klientus atbilstoši izsniegtajam sertifikātam.

Pavisam mūsu skolas programmā ir iegūstami šādi sertifikāti:

  • 1. kurss – Klasiskās astroloģijas pamati;
  • 2. kurss – Mājas un māju sistēmas;
  • 3. kurss – Prognozes un prognožu metodes;
  • 4. kurss – Sinastrija. + Solārs. Lunārs;
  • absolventa sertifikāts – “Kristapa Baņķa astroskola.lv” modernais astrologs.
  • Vēdiskā Astrologa sertifikāts.
  • Numerologa sertifikāts.

Visprestižākais ir “Kristapa Baņķa astroskola.lv” modernā astrologa sertifikāts, kas apliecina mūsdienu prasībām atbilstoša profesionāla astrologa zināšanas un tiek iegūts pēc sekmīgas katra kursa sertifikācijas nokārtošanas.

Tests Eksāmena laiku students izvēlas pats. Kārtojot testu, kam paredzētas 3 stundas, students novērtējumu saņem uzreiz pēc testa iesniegšanas.

Rakstiskais eksāmens. Otro – rakstisko – daļu students var kārtot citā – sev izdevīgā – laikā. Rakstisko daļu novērtē pasniedzējs.
Ja zināšanu līmenis ir virs 6,5 ballēm, students saņem on-line sistēmā savu PDF sertifikātu.

Zināšanu pārbaudes testi
Katrā kursa sadaļā ir zināšanu pārbaudes testi. Tie radīti, lai atvieglotu mācību uztveres procesu un regulāri pārbaudītu studentu zināšanas. Daudzi testu jautājumi ir iekļauti kursa gala eksāmenos. Kā atzīst studenti, tieši testi daudz palīdzējuši savu zināšanu novērtēšanā.

Astroskola.lv apmācības sistēma paredz, ka ikviena kursa noslēgumā tiešsaistes režīmā var nokārtot kursa testu.

Ja students sekmīgi nokārto atsevišķa kursa sertifikāciju, viņš saņem “Kristapa Baņķa astroskola.lv” konkrētā kursa vai speckursa sertifikātu.

Vēdiskās astroloģijas sertifikāts

Sertifikāts

Sertifikāts