Astroskola.lv sertifikātam ir svars!

Astrologa zināšanas apliecinošus sertifikātus var iegūt neklātienes studijās.

Reģistrācijas apliecība Izglītības iestādes programma ir arī LAstrA atzīta, kas nozīmē, ka veic patstāvīgu apmācību un sertificēšanu.

Sertificēts astrologs un studiju vadītājs Kristaps Baņķis nodrošina augstu un adekvātu prasību līmeni un skolas labo slavu astroloģijas nozarē. Mūsu skola uzņemas atbildību par savu sertificēto zināšanām! Sertifikāts dod tiesības konsultēt klientus atbilstoši izsniegtajam sertifikātam.

Pavisam programmā “Klasiskās astroloģijas e-studijas” ir iegūstami šādi sertifikāti:

  • 1. kursa – Klasiskās astroloģijas pamati;
  • 2. kursa – Mājas un māju sistēmas;
  • 3. kursa – Prognozes un prognožu metodes;
  • 4. kursa – Sinastrija. + Solārs. Lunārs.
  • Vēdiskā Astrologa sertifikāts.
  • Numerologa sertifikāts.

Visprestižākais ir e-astrologs absolventa sertifikāts „E-astrologs sertificēta astrologs”, kas apliecina profesionāla astrologa zināšanas.

Tests Eksāmena laiku students izvēlas pats. Kārtojot testu, kam paredzētas 3 stundas, students novērtējumu saņem uzreiz pēc testa iesniegšanas.

Rakstaiskais eksāmens. Otro – rakstisko – daļu students var kārtot citā – sev izdevīgā – laikā. Rakstisko daļu novērtē pasniedzējs.
Ja zināšanu līmenis ir virs 6,5 ballēm, students saņem on-line sistēmā savu PDF sertifikātu.

Situācija Latvijā ar astrologu sertifikāciju.

Iesācēji e-astrologs profesionāla astrologa sertifikātu iegūs:

  • ja sekmīgi nokārtots vismaz 1 īskurss vai pamatkurss;
  • nokārtots prognožu kurss (3.kurss);
  • nokārtots 1 speckurss (Solārs, Sinastrija, u.c.);
  • apmeklēti semināri un/vai skype konsultācija ar pasniedzēju.

Zinošākie astroloģijā (citās skolās studējošie) var uzsākt studijas no jebkura kursa, kursa noslēgumā pēc gala eksāmenu nokārtošanas saņemot kursa apguvi apliecinošu sertifikātu.

Zināšanu pārbaudes testi
Katrā kursa sadaļā ir zināšanu pārbaudes testi. Tie radīti, lai atvieglotu mācību uztveres procesu un regulāri pārbaudītu studentu zināšanas. Daudzi testu jautājumi ir iekļauti kursa gala eksāmenos. Kā atzīst studenti, tieši testi daudz palīdzējuši savu zināšanu novērtēšanā.


E-astrologs.lv ir reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts dienestā kā neformālās izglītības iestāde „Garīgās kultūras studijas” (Reģistrācijas apliecība Nr. 4380800909), tiesīga veikt apmācību un izdot astrologa zināšanas apliecinošus sertifikātus programmā “Klasiskās astroloģijas e-studijas”.

Vēdiskās astroloģijas sertifikāts

E-astrologs.lv apmācības sistēma paredz, ka ikviena kursa noslēgumā tiešsaistes režīmā var nokārtot kursa testu.

Ja persona ir apmeklējusi arī seminārus un sekmīgi nokārtojusi testu, automātiski var saņemt e-astrologs konkrētā kursa vai speckursa sertifikātu ar konkrētā Skolotāja parakstu.

E-astrologs.lv ir reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts dienestā kā neformālās un profesionālās (atzīšanas procesā) izglītības iestāde „GARĪGĀS KULTŪRAS STUDIJAS” (Reģistrācijas apliecība Nr. 4360800909) , tiesīga veikt apmācību un izdot astrologa zināšanas apliecinošus sertifikātus programmā “Klasiskās astroloģijas e-studijas” un „Vēdiskās astroloģijas – JYOTISH – e-studijas”.

Sertifikāts

Sertifikāts