Astroloģisko terminu vārdnīca A.Brasliņas redakcijā. Populārāko terminu skaidrojums.

Uzzini vairāk

30.07.2017

Sa­bi­āņu sim­bo­lus 1925. ga­dā ra­dī­ja ame­ri­kā­ņu as­tro­logs Marks Ed­munds Džonss sa­dar­bī­bā ar gaiš­re­ģi un spi­ri­tis­tu me­di­ju El­si­ju Vī­le­ri.

Uzzini vairāk

12.12.2016

Vācu inženieris Hartmuts Varms ar savu izskaitļoto atklājumu par harmoniju Saules sistēmā, iedevis astrologiem rokās spēcīgu zinātnisku instrumentu.

Uzzini vairāk

04.11.2016

Aprakstītas atšķirības dažādiem astroloģijas virzieniem – kādas ir Klasiskās, Austrumu, Vēdiskās, Mundanās, Elektīvās, Hamburgas, Medicīniskās un Horārās astroloģijas pamatnostādnes un jautajumi ar kurām tās strādā.

Uzzini vairāk

Astro palīgi

Astrologu padomi:

Ieņemšanas kalkulators

Tehniskā informācija:

Latvijas pilsētu koordinātas

Tehniskā informācija:

Laika intervāls starp dienām

Tehniskā informācija:

Latvijas un Grinvičas laika starpība

Astrologu padomi:

Sergeja Vronska padomi

Visi astro palīgi